Site announcements

Picture of WU eLearning Administrator
ปิดให้บริการระบบ WU eLearning ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ก.ค.2560 เวลา 19.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2560 เวลา 22.00 น.
by WU eLearning Administrator - Wednesday, 19 July 2017, 11:39 AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

     เนื่องจากส่วนอาคารสถานที่จะทำการเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องเตรียมการก่อนที่จะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้...

Read the rest of this topic
(92 words)
 
Picture of WU eLearning Administrator
การเข้าใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)
by WU eLearning Administrator - Friday, 7 July 2017, 11:19 AM
 

 

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60)

1. ให้ลงทะเบียน WU Pass ก่อน โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ 

2. นำรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน  Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ WU eLearning 

3. อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

มีปัญหาการลงทะเบียน WU Pass หรือ ล...

Read the rest of this topic
(83 words)
 
Picture of WU eLearning Administrator
Welcome to WU elearning
by WU eLearning Administrator - Thursday, 22 June 2017, 8:41 AM