ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบ WU e-Learning วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประกาศแจ้งปิดให้บริการระบบ WU e-Learning วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

by WU eLearning Administrator -
Number of replies: 0

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงและสำรองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบ WU e-Learning เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ จึงขอปิดให้บริการระบบ WU e-Learning ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้บริการทันที ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด โทรศัพท์ภายใน 73443 และ นาย วิชชุกร  ด่านเดชา โทรศัพท์ภายใน 73455

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้