ประกาศ แจ้งปิดให้บริการระบบ WU e-Learning ในคืนวันที่ 31 มกราคม 2567 ในช่วงเวลา 21.00 น.-07.00 น.ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานงานได้

ประกาศ แจ้งปิดให้บริการระบบ WU e-Learning ในคืนวันที่ 31 มกราคม 2567 ในช่วงเวลา 21.00 น.-07.00 น.ส่งผลให้ระบบไม่สามารถใช้งานงานได้

by WU eLearning Administrator -
Number of replies: 0

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการซิงค์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการระบบ WU e-Learning เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ 

จึงขอปิดให้บริการระบบ WU e-Learning ในวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 21.00 ถึงวันพฤหัสบดี ที่  1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น.

หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเปิดให้บริการทันที 

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด โทรศัพท์ภายใน 73443 และ นาย วิชชุกร  ด่านเดชา โทรศัพท์ภายใน 73455