วิธีแก้ปัญหากรณีระบบแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีแก้ปัญหากรณีระบบแจ้งให้เปลี่ยนรหัสผ่าน

by WU eLearning Administrator -
Number of replies: 0

1. ให้ระบุรหัสผ่านเดิม

2. กำหนดรหัสผ่านใหม่ตามการกำหนดรหัสผ่านของ Moodle นั้น คือต้องประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 8 ตัว และต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว นอกจากนี้ยังต้องมีตัวเลขอารบิกอย่างน้อย 1 ตัวและมีอักขระพิเศษอีกอย่างน้อย 1 ตัว  เช่น 123aB@55

3. ยืนยันรหัสผ่านใหม่

4. เข้าใช้งานอีกครั้งด้วยรหัสผ่านเดิม (เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องยืนยันตัวตนด้วยอีเมล)