แจ้งปัญหาการใช้งาน

หากท่านพบข้อผิดพลาดในโปรแกรม กรุณาแจ้งที่กระดานแห่งนี้ ผู้พัฒนาจะนำไปแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

หากมีปัญหาในรายวิชาใดควรเข้าไปตั้งกระทู้ในรายวิชานั้น ๆ เนื่องจากระบบจะส่งอีเมลไปยังสมาชิกทุกคนในระบบ ซึ่งเป็นการรบกวนสมาชิกคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้เรียนในวิชานั้น ๆ


(There are no discussion topics yet in this forum)